Pronájem hradební věže a domku na hradbách

Úvod

Ve věži

Na hradbách

Zajímavosti v okolí

Ceník

Kontakt

Zajímavosti v okolí

Vesnice Žumberk má svou bohatou historii a na vnímavého návštěvníka působí její genius loci. Je osazena do půvabné krajiny předhůří Novohradských hor a skýtá možnosti jak kulturního, tak i sportovního vyžití. Oblast Novohradska je významná čistou přírodou a lesy s bohatou úrodou borůvek a hub.

Sportovní vyžití:
turistika a cykloturistika - dobře značené turistické a cykloturistické trasy vedou překrásnou krajinou s dominantou Slepičích hor
koupání a rybaření - přehradní nádrž v Žumberku , koupaliště se také nachází v nedaleké Horní Stropnici nebo Borovanech.


Zajímavá místa v okolí:

do 15 km

  Žumberk - tvrz –renesanční tvrz s fasádou s psaníčkovými sgrafity. Tvrz a přilehlý dvůr byly původně opevněny hradbami se šesti věžemi, do současné doby se dochovalo 5 věží. V prostorách tvrze je umístěno muzeum venkovského lidu s expozicí malovaného lidového nábytku z Budějovicka a Písecka. (více na www.pruvodce.com/zumberk/)
 
 Žumberk - kostel – farní kostel Stětí Sv. Jana Křtitele, byl navržen podle vzoru pražské Betlémské kaple.

 Nové Hrady – hrad – původně gotický hrad z konce 13. stol. postavený Vítkovci. V současné době je v interiéru hradu umístěna rozsáhlá expozice, pořádají se zde kulturní a společenské akce. (více na www.novehrady.cz)

 Nové Hrady – klášter servitů – barokní klášter spojený východním křídlem s kostelem.

 Nové Hrady – residence – panský rožmberský dům.

 Terčino údolí – národní přírodní památka, reprezentativní park s umělým vodopádem vybudován na podnět hraběnky Terezie Buquoyové.

 Dobrá Voda – osada ležící u pramene s léčivými účinky. Poutní místo s kaplí rozšířenou na poutní vrcholně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z terasy daleký rozhled.

 Hojná Voda – letovisko s léčivými prameny. V 17. století zde bývala sklářská huť a brusírna. V nedaleké sklárně v Jiříkově údolí poprvé vyrobil Jiří František August Buquoy roku 1817 černý hyalit. Recept na výrobu nikomu neprozradil a ani dnes jej nikdo ve srovnatelné kvalitě nedokáže vyrobit.

 Kraví hora (925 m)- zalesněný vrch se skalními útvary (Napoleonova hlava), balvanovitými moři, mrazovými sruby a dalšími formami mrazového zvětrávání granodioritu – 1 km západně od Hojné Vody. Volně přístupná rozhledna na jedné z dominant Novohradských hor s překrásným výhledem na celou Českobudějovickou pánev.

  Dřevěná zvonička Paseky – dřevěná zvonička na louce mezi Paseky a Dobrá Voda. Z přístupové cesty se nabízejí krásné panoramatické výhledy do vzdáleného okolí.

  Žofínský prales a prales Hojná Voda – původní horský prales v přírodním parku Novohradské hory, nejstarší chráněné území v ČR, národní přírodní památka.

  Kapelníkův rybník (Kapelunk) – plavební kauza na horním toku říčky Lužnice v nadmořské výšce 898 m n.m., rozloha 6,3 ha. Přístup z Pohoří.

  Horní Stropnice – středisková obec, koupaliště.

  Žárský rybník – patří k nejstarším v Čechách a písemně byl zmiňován v roce 1221. Je největším (120 ha) a nejhlubším (3,5m) rybníkem na Novohradsku.

  Novohradské hory – rozsáhlé a téměř neosídlené lesy při česko-rakouské hranici. Horské hluboké lesy se zaniklými sklářskými osadami střídají podhorské pastviny s venkovskými samotami a menšími obcemi. Vybudovány cykloturistické trasy.

 Červené blato – rozsáhlé rašeliniště se nachází u obce Jiříkovo Údolí na jihozápadním okraji chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Svým vzhledem připomíná krajinu severské tundry. Rašeliništěm prochází naučná stezka Červené blato. Národní přírodní rezervace.

 Buškův hamr – funkční technická památka – kovárna na vodní pohon nacházející se 1 km od Trhových Svinů. Pořádají se zde kulturní akce, návštěvníkům je k dispozici prohlídková trasa.

  Zaječí pramen - kaplička se studánkou v Hoře (mezi Žumberkem a Kamennou)

  Martinský mlýn v obci Hrádek – stavba mlýna je typickým představitelem malých vesnických mlýnů. Byl postaven přímo pod hrází rybníka, je obklopen lesy. Mlýn je v současné době používán jako stylová restaurace s penzionem. V letních měsících se zde pořádají tajemné a i strašidelné noční procházky s lucernami. Poblíž se nachází keltské božiště.

  Kostel Nejsvětější Trojice – římskokatolický poutní chrám poblíž Trhových Svinů, ve volné krajině působí impozantním dojmem, má tvar šesticípé hvězdy, vybudován v letech 1705 – 1709.

  Cuknštejn- středověké panské sídlo nacházející se poblíž vesnice Světví. Jedná se o jednu z nejlépe dochovaných středověkých tvrzí v jižních Čechách. Na tvrzi byla natáčena pohádka Královský slib a Ať žijí rytíři.

  ZOO Dvorec – soukromá zoologická zahrada bohatá na vzácná exotická zvířata (např. tygr indický)


do 50 km

  Weitra – nejstarší sídlo v oblasti Novohradska, město na rakouském území. Původně slovanská osada z 9.století.

  Svatý kámen – ranně barokní kostel Panny Marie Sněžné postavený v letech 1653-1701 poblíž Rychnova nad Malší. Levá boční kaple má v sobě dva rozestupující se kameny. Podle pověsti, která dala místu jméno, až mezi nimi projede vůz tažený koňmi, nastane konec světa.

  Holašovice – vesnice s originálními historickými průčelími, pořádají se slavnosti

  Holašovice – Jihočeské Stonehenge – Novodobá megalitická stavba připomínající slavné anglické megality. Podle psychotroniků má údajně nejsilnější energii ze všech tuzemských megalitů postavených člověkem. Kruh má 30 m a tvoří jej 25 obřích kamenů.

  České Budějovice – krajské město s náměstím o velikosti 1 ha, historické budovy s podloubími, kulturní akce, náměstí s kašnou, bludný kámen.

  Černá věž - Nejvyšší českobudějovická renesanční věž nabízí krásný výhled ze svého ochozu ve výšce 46 m na celé město. Původně sloužila jako zvonice, strážná věž a hláska.

  Borovany – malebné malé město, borůvkové slavnosti, koupaliště

  Hluboká – renesanční zámek

  Hluboká – Alšova jihočeská galerie

  Jindřichův Hradec – renesanční zámek s jednou z nejstarších a nejzachovalejších černých kuchyní v ČR, 3 prohlídkové trasy

  Trocnov – rodiště Jana Žižky – směr Č. Budějovice,

  Gmünd (Rakousko) – městečko s aquaparkem se slanou mořskou vodou,
 turistický okruh (skály, různé zajímavosti),

  Český Krumlov – zámek, divadelní představení s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě, městská kulturní památka vyhlášená UNESCEM

  Třeboň – zámek, městská památková rezervace, lázně, rybníkyKoupalište Horní Stropnice

Koupalište Horní Stropnice


Terčino údolí - vodopád

Terčino údolí - vodopád


Hrad Nové Hrady

Hrad Nové Hrady


Buškův hamr

Buškův hamr


Červené blato

Červené blato


Dřevěné sochy

Dřevěné sochy v Žumberku