Pronájem hradební věže a domku na hradbách

Úvod

Ve věži

Na hradbách

Zajímavosti v okolí

Ceník

Kontakt               Nepříjmáme
         nové objednávky


         Rodina VáclavíkovaLetecký pohled
Ukázky z knihy Augusta Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze království českého (r. 1882):

„Na západní stranu od Nových Hradův táhne se výšina vlnitá, lesy, háji, polemi, lukami a rybníky tak pokrytá, že jedno s druhým ladně se střídá a pozadí hor Novohradských s Dobrou Vodou ten pěkný obraz dovršuje. Cesta tudíž touto krajinou, zvláště jde-li se rozkošným údolím Tereziným ke Svébohům, jest velice příjemna. Na této výšině leží ves Žumberk kromě kostela tak zakrytá, že ji spatřiti lze teprv od humen, ačkoliv leží dosti vysoko nad potokem Svinenským, ale kdo uvidí tuto ves poprvé, spatří, že to není ves jako ves. Neb přijde-li od západu, uzří kromě hmotné věže s kostelem několik nižších věží pokrytých střechami končitými a hradby mezi nimi, jakoby stál před nějakou pevností.“

„Žumberk založen asi v polovici 13. století a obdržel německé jméno Sonnberg neb Sunenberch. Nejstarší držitel jeho byl Pešík z Hrádku, jenž byl roku 1360 také patronem kostela zdejšího. Právo podací vyskytuje se potom v l. 1370 – 1412 v držení pánův z Rožmberka, ale na tvrzi a dvoře seděli vladyky, užívajíce znak muže oděného s mečem“

„ Roku 1610 dne 13. března postoupen Žumberk statek a okolní vsi rytířům Theobaldovi a Janovi, strýcům Hokům z Cvaibbruku za 1000 kop grošů českýcxh. To budiž doloženo, že se roku 1612 o statek rozdělili,že měl Theobald Žumberk a Jan Chvalkov a Bukovou a že jim statky ty pobrány jsou, když jejich falše a zločiny na jevo přišly.“
Historicky pohled